Złocenie dekoracyjne i techniczne – oprócz metody tradycyjnej wannowej oferujemy złocenie tamponowe, wszędzie tam gdzie są duże powierzchnie, a powłoka musi być bardzo dobrze przyczepna i wolna od zawodorowań. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w elektronice i w przemyśle elektrotechnicznym, oraz w celach dekoracyjnych.

Srebrzenie - powłoki otrzymywane naszą metodą są drobnokrystaliczne, doskonale przyczepne do podłoża oraz plastyczne, doskonale sprawdzają się w energetyce i elektronice a także na przedmiotach użytkowych .

Powłoki te charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi jeżeli chodzi o przewodność , oporność przejścia i odporność na warunki atmosferyczne.


Niklowanie cynkowanie i cynowanie oprócz metody tradycyjnej polecamy pokrycia metodą selektywną, gdzie uzyskujemy nawet grube powłoki wolne od naprężeń i zawodorowania.

Selektywne powłoki stopowe jako alternatywa dla powłok technicznych chromowanych, kadmowanych itp. nakładanych metodą galwaniczną.

Ni-P nikiel-fosfor powłoki o różnych właściwościach, szczególnie odporne na korozję i ścieranie o twardości od 400 do 900HV

Ni-Al2O3 nikiel-tlenek aluminium powłoki szczególnie odporne na ścieranie, erozję i kawitację

Ni-W nikiel-wolfram powłoki odporne na wysoką temperaturę i ścieranie o twardości do 1000HV

Powłoki te są konkurencyjne w zakresie cen i własności w stosunku do powłok ceramicznych i stopowych nakładanych metodą natryskową.

Energetyka, elektrotechnika, wojsko, lotnictwo, przemysł stoczniowy, budownictwo, elektronika, konserwacja zabytków, przemysł samochodowy i zdobnictwo itp. To dziedziny, do których kierujemy swoje usługi.

Zapewniamy Klientom:
  • Szybkie i skuteczne metody naprawy uszkodzonych powłok.
  • Nakładanie powłok na wielkogabarytowe elementy.
  • Oferujemy nasze usługi firmom remontowym i budowlano- montażowym działającym w przemysłach energetycznym, elektrochemicznym, stoczniowym, samochodowym, lotniczym, itp.